Estàs interessat a conèixer l’agrupació de la documentació? El quadre de classificació és una estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l’ens, i que permet identificar-ne i agrupar-ne físicament o intel·lectualment els documents i facilitar-ne la recuperació.

Quadre de classificació de  la Comunitat Virtual de la XAM

http://xam.diba.cat/sites/xam.diba.cat/files/sant_quirze_safaja_101_qc.pdf