Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

A continuació es publica la relació extractada de sentències i altres resolucions recaigudes en procediments judicials en què és part processal l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

A la jurisdicció contenciosa administrativa, les resolucions, es troben publicades en el Fons documental del Consejo General del Poder Judicial (CENDOJ)

A continuació es publica la relació dels expedients judicials i altres resolucions recaigudes en procediments en què és part processal l’Ajuntament per raó de l’exercici de les funcions i responsabilitats. Es poden consultar a partir de l'any 2010 i la informació està depurada en base a la normativa vigent en matèria confidencialitat i protecció de dades de personals (Llei orgànica de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i Reglament general de protecció de dades europeu).

També disposes d'un cercador gratuït sobre les sentències i altres resolucions del Tribunal Suprem, l'Audiència Nacials, els tribunals superiors de justicia (TSJC) i audiencies provincials (Barcelona) seguint l'enllaç al Fons documental del Consejo General del Poder Judicial (CENDOJ).

Per facilitar el rendiment de comptes als documents adjunts trobaràs les sentències judicials anominitzades de l'Ajuntament: