En quin punt es troben els processos de selecció de personal? Aquí pots trobar-ne tota la informació relacionada.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
Denominació Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Dades de les publicacions Resultats Documents Més informació
Contractació peó - ajudant d'agutzil 23-04-2018 28-06-2018 Concurs oposició lliure Laboral temporal Personal d'oficis (Grup E) Contractació peó
Contractació de peó en pràctiques Programa de Garantia Juvenil 02-11-2017 27-11-2017 Urgent Laboral en tràctiques Persona d'oficis (Grup E) Contractació peó PGJ
Convocatòria auxiliar adminmistrativa 10-04-2017 14-12-2017 Concurs oposició lliure laboral interí C2 Contractació auxiliar administrativa