Coneix aquí tota la informació d'utilitat sobre quins són els serveis que presta aquest ens, en quines condicions ho fa i quins compromisos de qualitat pren. També podràs saber, entre d'altres detalls, com contactar-hi i quins són els tràmits relacionats.

Carta de Serveis de Benestar Animal

Carta de Serveis d’Habitatge

Carta de Serveis de Llicències i Activitats

Carta de Serveis d’Ocupació i Formació per a l’Ocupació

Carta de Serveis de Salut Pública

Carta de Serveis de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

Carta de Serveis d’Urbanisme: Planejament i Gestió Urbanística

Decret d’aprovació Cartes de Serveis de l’Ajuntament , 23/8/202

Carta de serveis de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, OAC