Instància genèrica
Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a aquest ens quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.
Autorització de representació

Aquest tràmit permet autoritzar a un tercer (persona física o jurídica) a actuar en nom de la persona interessada en un procediment concret o, per qualsevol actuació, davant l’Ajuntament. Així mateix, permet acreditar la representació legal que ostenta una persona física per actuar en nom d’una persona jurídica.

 

Registre de representacions i apoderaments (Representa)
Representa és un registre electrònic d'apoderaments ofert pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya que permet fer constar les representacions que els ciutadans, professionals i empreses atorguen a tercers per actuar en el seu nom davant l'Administració pública.
Instància genèrica
Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a aquest ens quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.
Autorització de representació

Aquest tràmit permet autoritzar a un tercer (persona física o jurídica) a actuar en nom de la persona interessada en un procediment concret o, per qualsevol actuació, davant l’Ajuntament. Així mateix, permet acreditar la representació legal que ostenta una persona física per actuar en nom d’una persona jurídica.

 

Registre de representacions i apoderaments (Representa)
Representa és un registre electrònic d'apoderaments ofert pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya que permet fer constar les representacions que els ciutadans, professionals i empreses atorguen a tercers per actuar en el seu nom davant l'Administració pública.

El meu espai personal

playlist_add_check

Consulta els teus tràmits

Supervisa l'activitat dels teus tràmits:
sol·licituds, notificacions, intercanvi de dades entre administracions, inicis de sessió...
location_city

Amb qualsevol administració

Accés de forma centralitzada a les teves gestions amb la majoria d'administracions.
Cal un servei d'identificació digital reconegut:

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.