Organització política

CxSJF - CP
SJF – AMUNT

Alcalde i Regidori: Obres, Serveis, Urbanisme, Medi Ambient, Serveis Socials, Promoció Econòmica, Governació, Hisenda, Turisme i Cultura

Manel Anselmo Amador
CxSJF - CP