Estan ben valorades les polítiques públiques? Si l'ens ha dut a terme alguna iniciativa per poder-ho saber, aquest és el lloc on trobar els resultats.

L'Ajuntament de Santa Oliva no disposa de cap sistema d'avaluació de polítiques públiques.