Quina superfície té el terme municipal? A quina alçada sobre el nivell del mar està? Quants habitants té? Aquestes són algunes de les dades que pots descobrir en aquest apartat.

Demografia i situacióDemografia (Dades actualitzades a 17 de juliol de 2015)
 

Població: 3.558 habitants

Sexe
Homes: 1.864 (52,40%)
Dones: 1.694 (47,60%)

Edats
de 0 a 16 anys: 715 habitants --> 20% població (Homes: 402 Dones: 313)
de 17 a 24 anys: 267 habitants --> 7,50% població (Homes: 121 Dones: 146)
de 25 anys a 40: 829 habitants --> 23,30% població (Homes: 434 Dones: 395)
de 40 anys a 64 anys: 1.209 habitants --> 34,10% població (Homes: 656 Dones: 553)
més de 65: 608 habitants --> 17,10% població (Homes: 285 Dones: 323)


Origen de naixament

Nascuts a Catalunya: 2.369 habitants

Nascuts a la resta d'Espanya: 765 habitants
Nascuts a l'extranger: 424 habitants

Situació
El terme de Santa Oliva es troba ubicat a la plana del Baix Penedès, al nord de la capital de la comarca, El Vendrell, i a 7 km. de les platges.

Superfície:

Té una extensió de 9'54 km2, amb conreus repartits entre zona de regadiu (hortes), ametllers, olivers i vinya. Destaca la singularitat de la contrada coneguda com l'Albornar. Es tracta d'un enclavament separat del terme de Santa Oliva pels municipis d'Albinyana i Banyeres.

Altitud mitja:

102 m. sobre el nivell del mar.


Activitat econòmica:
Santa Oliva té dos grans polígons en expansió que han proporcionat treball i prosperitat per al municipi:


- el parc empresarial de l'Albornar destinat a grans empreses.

- el parc empresarial del Molí d'en Serra i Torrent d'en Lluch dedicat a mitjanes empreses.