Vols conèixer algun conveni col·lectiu? En aquest apartat hi pots trobar tots aquells que tenen relació amb aquest ens.

El següent conjunt de dades recull els convenis, acords i pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical, publicats en el DOGC, els BOP o el BOE, amb incidència a Catalunya.

0 Registres carregats
Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Santa Oliva, per als anys 2018-2022 (codi de conveni núm. 43100572012018), publicat al BOPT de data 19.09.2018.