Encara no saps quines són les festes generals i locals d'aquest municipi? No cal que busquis més perquè aquí les trobaràs totes.

 

Dies inhàbils de 2022:

1 Gener, Cap d'any

6 Gener, Reis

15 Abril, Divendres Sant

18 Abril, Dilluns de Pasqua Florida

6 Juny, Dilluns de Pasqua Granada

24 Juny, Sant Joan

15 Agost, l'Assumpció

12 Octubre, Festa Nacional d'Espanya

1 Novembre, Tots Sants

6 Desembre, dia de la Constitució

8 Desembre, La Puríssima

26 Desembre, Sant Esteve

 

Festes Locals de 2022:

5 de setembre, Festa Major

30 de novembre, Sant Andreu

 

Dies inhàbils

Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els declarats festius (art. 30.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre). Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre que no siguin festius.

 

Còmput de terminis

El còmput de terminis ve regulat en els articles 30 i 31 de la Llei 39/2015, de 01 d'octubre, i del procediment administratiu comú de les administracions públiques.