T'oferim aquí la informació sobre la contaminació acústica del municipi.

Si vols accedir a informació sobre la contaminació acústica, consulta aquest enllaç del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

L'últim mapa de soroll que va realitzar l'Ajuntament de Sallent és de 2010 i pots descarregar-lo en el llistat d'aquesta pàgina. El mapa de soroll és una representació gràfica, sobre plànol, de la situació acústica actual. La realització d'aquest mapa comporta el coneixement dels nivells d'immissió sonora i la identificació de les fonts de soroll més importants.

L'estudi realitzat, sobre aquest àmbit, s'ha dividit en dues parts: l'elaboració del mapa de soroll ambiental del municipi en condicions diürnes i nocturnes, tant a nivell exterior com interior.