En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs d'aquest ens, aquest és l'apartat on les pots consultar.

A la legislatura 2019-2023 no consta cap regidor o regidora que tingui concedida alguna compatibilitat.