Quina és l'estructura de l'administració i qui són els seus responsables? Coneix com s’organitza l'ens i la informació més rellevant sobre aquells que la dirigeixen.

Senyor Miquel Pons Bertran, alcalde.

Senyor David Mir Sirvent, primer tinent d’alcalde i regidor de l’Àrea d’Urbanisme i de l’Àrea de Serveis Públics Municipals, de l'Àrea d'Hisenda i Governació i de l'Àrea de Cultura i Festes i Serveis Socials.

Senyor Antoni Marginet Llanas, regidor.

Senyora Mònica Castaño Pons, secretaria accidental.