Informe de contractes adjudicats segons el procediment Disponible a: Ajuntament de La Riera de Gaià

Contractes menors? Contractes adjudicats per procediment obert? Per procediment negociat? Aquí trobaràs els percentatges, en volum pressupostari, dels contractes adjudicats per l'ens en cadascun dels procediments que preveu la llei.