Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES

Data de signatura 08-01-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 08-01-2021

Durada QUATRE ANYS

Prorrogable No

Documents CONVENI AMB SCTRANSIT.pdf