Serveis, tràmits i gestions

Perfil del Contractant des del 09/08/2018
Códi oficina comptable:

L01431251

Oficina comptable:

Ajuntament de Riba-roja d'Ebre

Codi unitat tramitadora:

L01431251

Unitat tramitadora:

Ajuntament de Riba-roja d'Ebre

Codi òrgan gestor:

L01431251

Òrgan gestor:

Ajuntament de Riba-roja d'Ebre

Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.