Hi ha algun acte que hagi estat objecte de procediment de revisió en via administrativa? Si és així, aquí és on està.

Actualment, no tenim cap acte de rellevància pública, que hagi estat objecte de procediment de revisió en via administrativa.