Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

RAFAEL NAVARRO ÁLVAREZ

Alcalde

JxCAT-PDeCAT-JU

  • Càrrec electe
  • Alcalde/ssa
  • Membre d'equip de govern
  • Ple municipal
  • Comunicació, Hisenda, Participació, Poli. Digitals i Transparencia.

Trobaràs la informació sobre els representants polítics locals, dades de contacte, retribucions i delcaracions de béns i activitats al següent enllaç 

 

Informació sobre el personal eventual al següent enllaç