Catàleg i cartes de serveis Disponible a: Catàleg de Serveis - Ajuntament de Puigdàlber

Coneix aquí tota la informació d'utilitat sobre quins són els serveis que presta aquest ens, en quines condicions ho fa i quins compromisos de qualitat pren. També podràs saber, entre d'altres detalls, com contactar-hi i quins són els tràmits relacionats.

Recollida de Trastos Vells

Descripció Servei destinat als ciutadans que han de llençar algun objecte gros, com un moble, electrodomèstic o trastos, i no tenen mitjans per a dur-los a la deixalleria. S'han de deixar els mobles al costat dels contenidors més propers o fora del domicili, en el dia i hora que s’informi per telèfon. En cap cas el personal de recollida entrarà al domicili a recollir els mobles

A qui es dirigeix Ciutadania

Preu/taxa No

Horaris Dijous al matí de forma quinzenal

Canals d'atenció al públic Telèfon