S'han sotmès els serveis públics a l'avaluació de la ciutadania? Enquestes, entrevistes... en aquest apartat en pots consultar els resultats.

L'Ajuntament de Pacs del Penedès no ha sotmès a avaluació de la ciutadania els seus serveis públics