Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes Disponible a: Perfils de contractant - Generalitat de Catalunya

Consulta aquí quines són les empreses externes que treballen per a l'ens. Hi pots veure, l'import pel qual s'han contractat i el número de contractes.