Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre l'estructura i el funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats

ORDENANCES REGULADORES I REGLAMENTS 

De cada norma municipal trobareu els textos vigents, que per facilitar-ne la lectura, incorporen les modificacions que s’hi han fet.

Els textos consolidats no tenen validesa oficial, i no substitueixen als publicats als diaris oficials, que són els únics instruments que donen fe de la seva autenticitat.

  1. Reglament del Registre Municipal d'Associacions
  2. Reglament del Servei Aigua potable
  3. Reglament dels Patis oberts
  4. Ordenança reguladora del Trànsit al casc urbà
  5. Ordenança reguladora de Tinença d'animals
  6. Reglament d'ús de la piscina municipal d'Osor
  7. Reglament servei públic local de recollida de residus sòlids urbans