Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats

ORDENANCES FISCALS

De cada norma municipal trobareu els textos vigents, que per facilitar-ne la lectura, incorporen les modificacions que s’hi han fet.

Els textos consolidats no tenen validesa oficial, i no substitueixen als publicats als diaris oficials, que són els únics instruments que donen fe de la seva autenticitat.

ORDENANCES FISCALS:

 1. Ordenança Fiscal General de Contribucions Especials
 2. Ordenança Fiscal reguladora de l'IBI
 3. Ordenança Fiscal reguladora de l'IAE
 4. Ordenança Fiscal reguladora de l'IVTM
 5. Ordenança Fiscal reguladora de l'ICIO
 6. Ordenança Fiscal reguladora de l'IVTNU
 7. Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa RSU
 8. Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa Cementiri Municipal
 9. Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de Tinença d'animals
 10. Ordenança Fiscal reguladora de les Instal·lacions i Equipaments Municipals
 11. Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de Subministrament d’Aigua Potable
 12. Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per Ocupació del Sòl, Vol i Subsòl de la Via Pública
 13. Ordenança Fiscal reguladora de l'establiment dels preus públics per la prestació de serveis i realització d'activitats a la piscina municipal descoberta del municipi d'Osor