Vols saber com es gestiona el patrimoni d'aquest ens? Aquí hi trobaràs especificats tots els béns, classificats i amb les seves operacions (ja siguin compra, venda, arrendament, etc.) detallades. També hi trobaràs l'import d'aquestes operacions.

EDICTE D’INFORMACIÓ PUBLICA DE L’EXPEDIENT DE CESSIÓ GRATUÏTADEL BÉ IMMOBLE PATRIMONIAL MUNICIPAL EMPLAÇAT AL C. FLUVIÀ,NÚM.25 – ANTIC CONVENT DE LA DIVINA PROVIDÈNCIA