Vols saber quant cobren els empleats públics d'aquest ens? En aquest apartat trobaràs aquesta informació, detallada en funció de les categories dels treballadors.

Any Grup Nivell Descripció Retribucions anuals Indemnitzacions anuals Dietes anuals Prioritat
2022 A1 26 Secretari/ària interventor/a 66281.0 0.0 0.0 1
2022 A1 23 Tècnic/a d'intervenció-hisenda-tresoreria 43177.0 0.0 0.0 2
2022 A1 20 Arquitecte/a 39257.0 0.0 0.0 3
2022 A2 16 Arquitecte/a tècnic/a 40644.0 0.0 0.0 4
2022 A2 19 Enginyer/a tècnic/a 41565.0 0.0 0.0 5
2022 A2 19 Tècnic/a de medi ambient 34240.0 0.0 0.0 6
2022 A2 22 Tècnic/a mitjà de cultura 46125.0 0.0 0.0 7
2022 C1 17 Dinamitzador/a socio-cultural 27522.0 0.0 0.0 8
2022 C1 16 Administratiu/va 29323.0 0.0 0.0 9
2022 C2 12 Auxiliar administratiu/va 23505.0 0.0 0.0 10
2022 AP 12 Vigilant municipal 31240.0 0.0 0.0 11
2022 AP 14 Oficial primera de la brigada municipal 25789.0 0.0 0.0 12
2022 AP 12 Zelador/a d'obres 25641.0 0.0 0.0 13
2022 AP 12 Oficial segona de la brigada municipal 25086.0 0.0 0.0 14