Vols saber quantes persones treballen de forma temporal o interina en els departaments d'aquest ens? Aquí en tens els detalls.

Any Denominació del lloc Grup Complement de destí Complement específic Règim Escala/subescala Forma de provisió Tipologia Jornada Efectius Prioritat
22/06/2017-31/12/2018 Administratiu/va C1 16 822,75 (mensual) Funcionària interina per programa Administració general/administrativa Concurs-oposició 37,5 1 1
07/08/2017-07/02/2018 Peó de brigada E 10 742,33 (mensual) Laboral temporal, acumulació de tasques Administració especial Concurs pla d'ocupació 37,5 2 2
25/08/2017-25/02/2018 Peó de brigada E 10 742,33 (mensual) Laboral temporal, acumulació de tasques Administració especial Borsa de treball concurs contracte de relleu 37,5 1 3
17/11/2017-17/06/2018 Administratiu/va C1 16 830,97 (mensual) Laboral Administració general/administrativa Contracte laboral temporal per acumulació de tasques 37,5 1 4
01/10/2018-31/12/2018 Oficial 1a de brigada E 14 821,14 (mensual) Laboral temporal per acumulació de tasques Administració especial Borsa de treball 37,5 1 5
17/09/2018-16/03/2019 Administratiu/va C1 16 830,97 (mensual) Laboral temporal, acumulació de tasques Administració general/administrativa Borsa de treball (pla d'ocupació) 37,5 1 6
01/12/2018-16/10/2020 Peó de brigada E 10 742,33 (mensual) Laboral temporal, contracte de relleu Administració especial Borsa de treball concurs contracte de relleu 50% jornada ordinària 35h 1 7
01/02/2019-31/07/2019 Administratiu/va C1 16 845,52 (mensual) Laboral temporal, acumulació de tasques Administració general/administrativa Borsa de treball 35 1 8
02/08/2019-31/07/2020 Administratiu/va C1 16 871,84 (mensual) Laboral temporal, contracte obra i servei determinat Programa complementari de millora de l’ocupabilitat de la Diputació Administració general/administrativa Borsa de treball 35 1 9
02/08/2019-31/07/2020 Auxiliar administratiu/va C2 12 686,83 (mensual) Laboral temporal, contracte obra i servei determinat Programa complementari de millora de l’ocupabilitat de la Diputació Administració general/administrativa Borsa de treball 35 1 10
01/08/2020-20/05/2021 Auxiliar administrativa C2 12 686,83 (mensual) Laboral temporal, substitució d'una treballadora per baixa d'incapacitat temporal Administració general/Admunistrativa Borsa de treball 35 1 11
01/06/2021-30/11/2021 Auxiliar administratiu C2 12 693,89 (mensual) Funcionari interí per acumulació de tasques Administració general/Administrativa Borsa de treball 35 1 12
07/06/2021-06/09/2021 Vigilant municipal AP 12 29.244,95 (14 pagues, inclou complement específic major dedicació) Funcionari interí per excés i acumulació de tasques Administració especial/serveis especials Borsa de treball 35 3 13
21/02/2022-12/04/2022 Oficial 2a de la brigada municipal AP 12 11.229,68 Laboral temporal per substitució d'un treballador per baixa de paternitat Administració especial Borsa de treball 35 1 14
01/06/2022-31/10/2022 Vigilant municipal AP 12 29.244,95 (14 pagues, inclou complement específic major dedicació) Funcionari interí per excés i acumulació de tasques Administració especial/serveis especials Borsa de treball 35 3 15
01/11/2021-31/10/2023 Administrativa C1 12 12.559,73 Funcionària interina per a l'execució d'un programa temporal (cultura) Administració general/Administrativa Borsa de treball 35 1 16
21/05/2021-20/05/2023 Auxiliar administrativa C2 12 686,83 (mesual) Funcionària interina per a l'execució d'un programa de caràcter temporal (serveis socials i COVID) Administració general/Administrativa Borsa de treball 35 1 17
01/12/2021-30/11/2023 Administratiu C1 12 12.559,73 Funcionari interí per a l'execució d'un programa temporal (increment de tramitació de llicències d'obres amb el nou POUM) Administració general/Administrativa Borsa de treball 35 1 18
01/01/2022-04/10/2024 Administratiu C1 16 6.280,96 (50% del lloc de treball per jornada) Laboral temporal, contracte de relleu Administració general/administrativa Borsa de treball 50% jornada ordinària 35 hores 1 19
01/06/2022-(fins reincorporació titular) Vigilant municipal AP 12 29.244,95 (14 pagues, inclou complement específic major dedicació) Funcionari interí per substitució d'un vigilant per baixa d'incapacitat temporal Administració especial/serveis especials Borsa de treball 35 1 20