En aquest apartat podràs trobar la resolució de consultes sobre la interpretació i l’anàlisi de les normes jurídiques en matèria de contractació pública.

Instrucció sobre els criteris d'actuació, tramitació, aprovació i transparència en matèria de contractes menors de l'Ajuntament d'Olivella.