Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
MAIG 2017 ESTUDI DE LA MILLORA DE LA MOBILITAT I EL TRANSPORT PÚBLIC AL TERME MUNICIPAL D'OLIVELLA Memoria_Olivella.pdf
Plànol 1. Vista general de la línia L0810.pdf
Plànol 2. Vista detallada de la línia L0810 a Olivella.pdf
Plànol 3 (Activitat parades perfil càrrega).pdf
Plànol 4 Proposta Modificació itinerari llarg.pdf
Plànol 5 (Proposta TAD1 TAD2).pdf
Plànol 6 Coberutra territorial.pdf
Plànol 7 Relacions origen - destinació.pdf
1216-0742/2020 Ordenança fiscal del recàrrec sobre l'impost de béns immobles dels immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent Estat de tramitació actual: convocatòria de la comissió d'estudi DEC-000079-2020 DEC_INCOACIO PROCEDIMENT ELABORACIO ORDENANÇA FISCAL IBI RECARREC
Consulta pública electrònica prèvia en el procediment d’elaboració de l’ordenança
Certificat de no presentació de respostes a la consulta
1
1217-0886/2020 Modificació de la normativa sancionadora municipal Estat de tramitació actual: convocatòria de la comissió d'estudi Certificat del Decret d'alcaldia d'iniciació del procediment de modificació 2