Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
1216-0742/2020 Ordenança fiscal del recàrrec sobre l'impost de béns immobles dels immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent Estat de tramitació actual: consulta pública prèvia DEC-000079-2020 DEC_INCOACIO PROCEDIMENT ELABORACIO ORDENANÇA FISCAL IBI RECARREC
Consulta pública electrònica prèvia en el procediment d’elaboració de l’ordenança
1