Estàs interessat en conèixer l’agrupació de la documentació? El quadre de classificació és una estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l’ens i que permet identificar i agrupar física o intel·lectualment els seus documents i facilitar-ne  la seva recuperació.

Data Títol Descripció Documents
20-03-2017 QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIO MUNICIPAL (QdCM) Aprovat per Decret d'alcaldia núm. 081/2017, de 20 de març QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIO MUNICIPAL (QdCM)