Estàs interessat a conèixer l’agrupació de la documentació? El quadre de classificació és una estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l’ens, i que permet identificar-ne i agrupar-ne físicament o intel·lectualment els documents i facilitar-ne la recuperació.

Data Títol Descripció Documents
20-03-2017 QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIO MUNICIPAL (QdCM) Aprovat per Decret d'alcaldia núm. 081/2017, de 20 de març QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIO MUNICIPAL (QdCM)