Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

09-02-2021 1

Òrgan Tribunal Suprem

Tipus Inadmissió del recurs de cassació contra la Sentència núm. 4994/2018 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre un procediment de protecció de la legalitat urbanística a l'Avinguda Mas Mestre núm. 12. Vegeu Codi Segur de Verificació (CSV) a l'enllaç: d71ce394-079b-4c5b-b7bb-b186d0d7d323

Enllaç https://seu-e.cat/ca/web/olivella/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/serveis/validacio-de-documents-173

12-07-2022 2

Òrgan Jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona

Tipus Sentència núm. 188/2022 del Jutjat contenciós administratiu número 8, sobre un procediment de responsabilitat patrimonial relatiu al projecte de reparcel·lació del sector urbanístic de la Plana Novella. Vegeu Codi Segur de Verificació (CSV) a l'enllaç: 8ecd5aa4-8a2f-494c-aea9-dc4a714e6232

Enllaç https://seu-e.cat/ca/web/olivella/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/serveis/validacio-de-documents-173