Convocatòries de sessions del Ple Disponible a: Agenda web Ajuntament d'Olivella

No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.