Si existeix algun acte administratiu, declaració responsable o comunicació prèvia amb incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics, aquí les podràs llegir. També hi trobaràs altra documentació d'interès públic especial.

26-07-2022

Tarifes del servei d’auto-taxi d’Olivella

(expedient núm. 2367-1284/2022).

 

El Ple de l'Ajuntament d'Olivella, en la sessió ordinària tinguda el 26/07/2022, va aprovar les tarifes del servei d’auto-taxi d’Olivella amb l’IVA inclòs i arrodoniment a cinc cèntims d’euro, del municipi d’Olivella, que es detallen a continuació:

  • Baixada de bandera Tarifa 1: 3,20 euros, Tarifa 2: 4,05 euros
  • Quilòmetre recorregut Tarifa 1: 1,40 euros, Tarifa 2: 1,75 euros
  • Hora d’espera Tarifa 1: 20,30 euros, Tarifa 2: 25,40 euros
  • Suplements Maletes: 1,00 euros Animals domèstics: 2,20 euros
  • Avís telefònic: 1,00 euros Vehicles de 7 o més places, amb 4 passatgers (incloent tots els passatgers): 4,30 euros Nits especials: 3,30 euros
  • Percepció mínima servei concertat radioemissora/app: 7,00 euros

 

La Tarifa 1 s’aplica en període diürn, de 8 a 20 hores dels dies laborables. La Tarifa 2 s’aplica en període nocturn, de 20 a 8 hores i els dissabtes i festius. Els dies festius, a part dels diumenges, seran els dies festius al municipi d’Olivella. Les Nits especials seran la nit de Sant Joan (23-24 de juny), la nit de Nadal (24 de desembre) i la nit de Cap d’Any (31 de desembre).