En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

Estem treballant per donar compliment a aquesta exigència legal. En breu podreu disposar d'aquesta informació. Disculpeu les molèsties.

 

L’apartat 3r de l’article 6 de la LTC disposa que l’ens local ha d’establir procediments per avaluar el compliment de les obligacions de transparència en base a uns indicadors objectius. Es tracta d’una avaluació de compliment dels ítems de transparència: tant en quantitat com en qualitat.

A aquests efectes, s’han de tenir en compte les actuacions previstes a l’apartat 1r de l’article 6 (difusió de la informació en determinades condicions).