Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

CONVENIS ÀREA ECONÒMICA

CONVENIS AMB JUNTES DE CONSERVACIÓ DE POLÍGONS INDUSTRIALS.

CONVENIS AMB AVV.

CONVENIS AMB ALTRES ADMINISTRACIONS.

CONVENIS COMERÇ I TURISME.

 

CONVENIS ÀREA TERRITORIAL

SERVEI D'URBANISME I HABITATGE

SERVEI DE MEDI AMBIENT, CONTROL D'ACTIVITATS I SALUT PÚBLICA

SERVEI DE PROJECTES, OBRES I PLA DE BARRIS

SERVEIS MUNICIPALS I MANTENIMENT VIARI