La plantilla és el conjunt de persones que ocupen els llocs de treball d'un ens, que han estat dotats pel pressupost, i que, per tant, són susceptibles de ser ocupats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar els treballadors que ocupen un lloc de treball de l'ens durant aquest any.

0 Registres carregats

Relació de llocs de trebal personal funcionari, laboral i eventual, per anys a:

https://www.manresa.cat/web/article/4110-organitzacio-de-l-ajuntament