Aquí pots consultar les resolucions i els decrets aprovats per aquest ens.

Podeu consultar els decrets d'alcaldia a l'apartat d'Actes del Ple.