En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

Existeixen diferents indicadors per avaluar la transparència d'una administració pública. Un dels més reconeguts és l'estudi INFOPARTICIPA elaborat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona). En aquest informe, de manera anual, s'avaluen les dades de qualitat i la transparència de la comunicació pública local a través del Mapa Infoparticipa

El grau de compliment és mesura amb un percentatge segons el nombre d'indicadors complerts respecte el total d'indicadors avaluats. S'avalua tan la web municipal com el portal de transparència.