Instància genèrica
Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a aquest ens quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.
Sol.licitud ajuts per la realització d'estudis post obligatoris (BATX,CFGM,PFI,PTT) i altres programes de formació ocupacional
Aquest tràmit permet presentar la sol.licitud d'ajuts per la realització d'estudis post obligatoris (BATX,CFGM,PFI,PTT) i altres programes de formació ocupacional 
Sol.licitud ajuts per la realització d'estudis d'educació superior (CFGS i universitaris) per al curs 2022-23
Aquest tràmit permet presentar la sol.licitud d'ajuts per la realització d'estudis d'educació superior (CFGS i universitaris per al curs 2022-23.
Seran objecte de subvenció, amb la finalitat de garantir l'accés a l'educació escolar en igualtat d'oportunitats, les despeses de matriculació, viatges al centre educatiu o llibres per la realització dels estudis. 
Instància genèrica
Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a aquest ens quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.
Sol.licitud ajuts per la realització d'estudis post obligatoris (BATX,CFGM,PFI,PTT) i altres programes de formació ocupacional
Aquest tràmit permet presentar la sol.licitud d'ajuts per la realització d'estudis post obligatoris (BATX,CFGM,PFI,PTT) i altres programes de formació ocupacional 
Seran objecte de subvenció, amb la finalitat de garantir l'accés a l'educació escolar en igualtat d'oportunitats, les despeses ocasionades per a la realització d'aquests estudis postobligatoris.
Sol.licitud ajuts per la realització d'estudis d'educació superior (CFGS i universitaris) per al curs 2022-23
Aquest tràmit permet presentar la sol.licitud d'ajuts per la realització d'estudis d'educació superior (CFGS i universitaris per al curs 2022-23.
Seran objecte de subvenció, amb la finalitat de garantir l'accés a l'educació escolar en igualtat d'oportunitats, les despeses de matriculació, viatges al centre educatiu o llibres per la realització dels estudis. 

El meu espai personal

playlist_add_check

Consulta els teus tràmits

Supervisa l'activitat dels teus tràmits:
sol·licituds, notificacions, intercanvi de dades entre administracions, inicis de sessió...
location_city

Amb qualsevol administració

Accés de forma centralitzada a les teves gestions amb la majoria d'administracions.
Cal un servei d'identificació digital reconegut:

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.