En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

Execució pressupostària Trimestral

 

  Trimestre Grau d'execució

Pressupost Ingressos (DRN)

(En termes acumulats pendent de liquidació)

4rt 2015 75,95%

Pressupost Despeses (ORN)

(En termes acumulats pendent de liquidació)

4rt 2015 74,15%