Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre l'estructura i el funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
annex bonificació IBI 18-01-2023 ttps://seu-e.cat/ca/web/lacomailapedra/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs
Ordenança de mesures per fomentar el civisme i la convivència 23-12-2022 https://seu-e.cat/documents/709434/6179991/civisme/5be9a292-6434-494d-a74c-1ee1a38dec80