Aquí pots consultar les resolucions i els decrets aprovats per aquest ens.

Adhesió a l'acord entrre CCOO, UGT, ACM iFMC en relació als criteris generals a aplicar als processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, que resultin d'aplicació als ens locals de Catalunya que no disposin de representació legal dels seus empleats púlbics