Informa't aquí sobre el lloc web del servei de gestió tributària del teu municipi. També hi trobaràs l'adreça, el telèfon, els horaris del servei i la informació sobre les taxes i tributs que tramita.

L'Ajuntament de La Baronia de Rialb, recapta directament la taxa d'aigua i el preu públic d'accés a la xarxa de wifi.

La resta de tributs estan delegats a l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, Rambla Ferran 18 - 25007 Lleida, oagrtl@diputaciolleida.es