Instància genèrica
Aquest tràmit us permet presentar una instància a Habitatge Terrassa/Oficina Local d’Habitatge  permet incorporar nous documents a un expedient en tràmit i/o respondre a un requeriment d'esmena d'un procediment iniciat anteriorment, millorant-lo i completant-lo amb aportació de dades i documents.
Instància genèrica
Aquest tràmit us permet presentar una instància a Habitatge Terrassa/Oficina Local d’Habitatge  permet incorporar nous documents a un expedient en tràmit i/o respondre a un requeriment d'esmena d'un procediment iniciat anteriorment, millorant-lo i completant-lo amb aportació de dades i documents.

El meu espai personal

playlist_add_check

Consulta els teus tràmits

Supervisa l'activitat dels teus tràmits:
sol·licituds, notificacions, intercanvi de dades entre administracions, inicis de sessió...
location_city

Amb qualsevol administració

Accés de forma centralitzada a les teves gestions amb la majoria d'administracions.
Cal un servei d'identificació digital reconegut:

Autònoms i empreses

Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.