PDU de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l'Ebre Disponible a: Departament de Territori i Sostenibilitat

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_urbanistics/plans_directors_urbanistics/pdu_aprovats/Tarragona-i-Terres-de-l-Ebre/pdu_construccions_agricoles_tradicionals_terres_ebre/