Normativa d'urbanisme Disponible a: Web Generalitat de Catalunya

Normativa d'urbanisme Disponible a: Generalitat de Catalunya (MUC)

Vols conèixer les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc des d'on pots consultar-les.

Normativa Data de publicació Enllaç Documents Més informació
Normes subsidiàries de planejament 03-08-2018 http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=201694&fromPage=load

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Normes subsidiàries de planejament

 

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=201694&fromPage=load