Organització política

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
Grup Municipal d'ERC
Grup Municipal Ciudadanos Gavà
Grup Municipal de Podemos
Grup Municipal de Junts per Gavà
Grupo Municipal del PP
No adscrits a cap grup polític municipal