Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Àrea d'Alcaldia i Presidència

Alcalde

Albert Altarriba Romagosa

Àrea d’Agricultura, Medi Ambient i Promoció Econòmica

Regidora de l'Àrea d’Agricultura, Medi Ambient i Promoció Econòmica

Gemma Comella i Pujol

Àrea d’Educació, infància i serveis socials

Regidora de l'Àrea d’Educació, infància i serveis socials

Anna Mosoll i Casabella

Àrea de Festes, joventut, esports i turisme

Regidor de l'Àrea de Festes, joventut, esports i turisme

Eduard Perarnau i Badia

Àrea d’Urbanisme, obres i servei de l’aigua

Regidor de l'Àrea d’Urbanisme, obres i servei de l’aigua

Jordi Cabanes i Llorens

Àrea de Cultura

Regidora de l'Àrea de Cultura

Anna Maria Serra i Puigpiquer

Àrea de serveis forestals

Regidor de l'Àrea de serveis forestals

Josep Ribera i Muntada

Àrea d’Hisenda

Regidora de l'Àrea d’Hisenda

Gemma Comella i Pujol

Àrea de Governació

Regidora de l'Àrea de Governació

Anna Mosoll i Casabella

0 Registres carregats