Necessites consultar un document en concret de l’ens? Els  instruments de descripció documental són un element clau per a la identificació i localització de la documentació i s’utilitzen per localitzar i consultar la documentació de l’ens.

Fons documentals

L’arxiu municipal de L’Espunyola conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de L’Espunyola

          Fons de l'Administració Local                                                                                                       

101   Ajuntament de L’Espunyola 

          Fons públics no municipals                                                                                                         

201   Jutjat de Pau de L’Espunyola

          Fons privats                                                                                                                                    

301   Cambra agrària local / Germandat de Llauradors i ramaders / Sindicat agrícola (1991-1995), (0,1 m.)

303   Delegació Local de FET y de las JONS (1950-1975), (0,24 m.)