Ets proveïdor d'aquest ens i hi has de presentar una factura electrònica? En aquest apartat hi tens l'enllaç que et mostrarà la bústia de factures electròniques.

En virtut de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic , des del dia 15 gener de 2015 totes les factures emeses a les administracions públiques han de ser electròniques.

Cal tenir en compte, però, que moltes administracions públiques, i entre elles l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, han fet ús de la potestat d'exonerar d'aquesta obligació a les factures de fins a 5.000 euros.

Aquestes factures electròniques s'enviaran a través dels punts generals d'entrada de factures electròniques de l'administració corresponent . Aquests punts generals us permetran consultar electrònicament l'estat de tramitació de la seva factura, un cop emesa . El de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí es denomina eFACT.

Des d'aquí els proveïdors de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí ens poden fer arribar les seves factures electròniques:

FACTURES ELECTRÒNIQUES

Codi DIR3: L01430542