Titularitat

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i dels serveis accessibles des d'aquesta seu és el Consorci AOC.

Disposició de creació

  • Disposició de creació de la Seu electrònica:
    Creació de la seu electrònica i el Reglament regulador del seu funcionament (BOPT núm. 55, 7 de març de 2015).
    Creació de la seu electrònica i el Reglament regulador del seu funcionament  (DOGC núm. 6836, 23 de març de 2015).